der -->

LAKAP TAKMA

LAKAP TAKMA

Düzey:1. sınıf

Amaç:

Öğrencilerin,

lakap takmanın lakap takılan üzerindeki etkilerini anlamaları.

lakap takmanın olumsuz yönlerini görmeleri.

Aktiviteler

1.Aşağıdaki soruları sırasıyla öğrencilerinize yönelterek her bir soru için onların

ayrıntılı cevaplarını alınız.Öğrencilerin cevaplarını aldıktan sonra eğer söylenmemişse size

örnek olarak verilen cevapları da sınıfala paylaşınız.

a.İnsanlar neden birbirlerine lakap takarlar?

Örnek nedenler:

-Başkalarını aşağılamak için,

-Komik olmak için,

-Başkalarına uymak için,.

-Grubuna ayak uydurmak için,

-Karşıdaki kişiyi sevmediğinden,.

-Karşıdaki kişinin ne hissettiğini anlamadığından.,

-Karşıdaki kişiyi kıskandığından,……….

b.Size lakap takısa ne hissedersiniz?

-Üzülürüm.

-Dışlanmış hissederim.

-Aşağılanmış hissederim.

-Utanırım.

-Yalnız hissederim.

-Güçsüz hissederim.

-Öfkelenirim.

-Mutsuz hissederim.

c.Size lakap takılsa ne yapabilirsiniz?

-Lakap takan arkadaşınızla konuşun.

-Durumdan memnun olmadığınızı ona söyleyin.

-Lakap takanlarla konuştuğunuz halde bu davranışlara devam ediyorlarsa onları gereken

yerlere söyleyin (öğretmeninize söyleyin).

Not: Cevaplarını aldıktan sonra öğrencilerinize aşağıdaki açıklamaları yapın.

-Size lakap takan kişilere aynı şekilde lakap takıp karşılık vermek doğru değildir.Siz de onlar

kadar suçlu olursunuz.

-Size lakap takanlara tepkinizi göstermezseniz size lakap takmaya devam ederler.

d.Lakap takılan bir arkadaşınıza nasıl yardım edebilirsiniz ?

-Onunla arkadaş olabilirsiniz

-Onu dinleyebilirsiniz.

-Onu lakap takanlarla konuşması için yüreklendirebilirsiniz.

2.Aşağıdaki hikayeyi öğrencilerinize okuyun .

Ayşe o yıl birinci sınıfa başlamıştı.Gerçekten çok heyecanlıydı ; acaba öğretmeni kim

olacaktı,arkadaşları nasıldı? İlk gün sınıfa girdiğinde biraz heycanlıydı; ama öğretmenini ve

sınıf arkadaşlarını görünce heycanı geçti.Sınıfta yanına Damla adında çok tatlı bir kız

oturdu.O gün sınıfla tanıştılar ve günü çok güzel geçti.Daha sonraki günlerde Ayşe okulda

çok mutsuz olmaya başladı; çünkü aynı sınıfta olan arkadaşı Zeynep onu "dört göz" olarak

çağırıyordu. Ayşe gözleri bozuk olduğu için küçük yaştan itibaren gözlük takmak zorunda

kalmıştı. İlk başlarda Ayşe Zeynep'e hiç bir şey söylemedi; ancak Zeynep Ayşe'ye daha da

fazla "dört göz" demeye devam etti. Bir gün Ayşe üzüntüsünü arkadaşı Damla’yla paylaştı.

Damla duruma çok üzüldü ve ona bu konuyu Zeynep'le konuşması gerektiğini söyledi .Ayşe

ilk başta Zeynep'le konuşmak istemedi; çünkü Zeynepten korkuyordu. Damla Ayşe'yi

konuşarak ikna etti. Ayşe bir gün Zeynep'in yanına giderek onunla konuşmak istediğini

söyledi ve ona lakap taktığı için çok üzüldüğünü,özellikle diğer arkadaşlarının yanında

lakabını söylediği zaman utnç duyduğunu anlattı. Zeynep’e artık ona o lakabı söylemesini

istemediğini belirtti. Zeynep yaptığının arkadaşını üzdüğünü öğrenince çok üzüldü. Aslında o

davranışının arkadaşını üzdüğünü o güne kadar fark etmemişti çünkü Ayşe ona üzüldüğünden

hiç bahsetmemişti. Zeynep arkadaşından özür diledi ve o günden sonra arkadaşına hiç lakap

takmadı. Daha sonra Zeynep, Damla ve Ayşe çok iyi arkadaş oldular ve birbirleriyle

duygularını hep paylaştılar.

-Ayşe, ona lakap takılınca kendini nasıl hissediyordu?

-Damla, Ayşe'ye lakap konusunda nasıl yardımcı oldu?

-Zeynep, Ayşe onunla konuşmadan Ayşenin üzüldüğünü fark etmiş miydi?

-Ayşe, Zeyneple konuşmasaydı ne olurdu?

-Zeynep, Ayşeyle kouştuktan sonra ne yaptı?

-Ayşe, Zeyneple konuştuktan sonra Zeynep ona lakap takmaya devam etseydi Ayşe ne

yapabilirdi?

3.Yukarda verilen hikayeyi sınıfta rol oynama tekniğiyle oynayın.Oyun sırasında

sahneleri dondurup o sahne sırasında kişilerin neler hissettiklerini sınıfa sorabilirsiniz.

AİLE ÇALIŞMASI

Öğrencilerinize lakap takmanın neden kötü olduğunu aileleriyle konuşmalarını isteyiniz

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !