der -->

CUMHURİYETTE NASIL KAVUŞTUK ?

CUMHURİYETTE NASIL KAVUŞTUK ?

          Cumhuriyetten önce ülkemizin adı Osmanlı Devleti idi.Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetilirdi.Padişahlar ülkede tek söz sahibi insanlardı.Padişah ölünce yerine oğlu geçiyordu.1914 yılında dünyadaki birçok ülkenin katıldığı 1. Dünya Savaşı başladı. Savaşa Osmanlı Devleti de katıldı. Savaş sonunda yenilen devletler  arasında Osmanlı Devleti de vardı. Savaşta yenildiğimiz için ülke topraklarımız yenen devletler arasında paylaşıldı. Ülkemizin bu şekilde paylaşılması birçok insanı rahatsız ediyordu.

         O sırada Osmanlı Devletinde asker olan Mustafa Kemal de ülkemizin paylaşılmasından rahatsız olanlar arasındaydı.En yakın ve kendisi gibi düşünen insanları da yanına alarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuruyla İstanbuldan Samsuna gitmek üzere yola çıktı.19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşının başlama tarihidir.Samsundan sonra Amasya, Erzurum  ve Sivasta kongreler yaparak oralarda yaşayan insanlarla yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için kararlar aldılar.Aldıkları kararlardan biri de Ankarada yurdun her yerinden gelen insanlarla birlikte toplanıp bir millet meclisi açılmasıydı.

            Ve yurdun her yerinden gelen millet temsilcileri bir araya gelerek 23 Nisan, 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisini açtılar. Meclis açılmıştı. Kurtuluş savaşı da devam ediyordu.Kurtuluş Savaşı bittiğinde zafer de bizim olmuştu.Şimdi ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekiyordu. Bazı insanlar tekrar padişahların ülkeyi yönetmelerini istiyordu.Ama Atatürk bu ülke için en doğru yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu düşünüyordu.Bu düşünceyle 29 Ekim, 1923 tarihinde ülkenin bundan sonra cumhuriyetle yönetileceği herkese duyuruldu.Cumhuriyetin ilanıyla ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu.

CEVAPLAYALIM

1-Neden Kurtuluş Savaşı yapmamız gerekiyordu?

2-Kurtuluş Savaşı ne zaman ve hangi olayla başlamıştır?

3-Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Ülkemizin adı ne olmuştur?

CUMHURİYET

           Cumhuriyet;Bir ülkeyi yönetecek olan insanların o ülkede yaşayan insanlar tarafından seçilmesi demektir.Cumhuriyet yönetiminde bazı insanlar ülkeyi yönetmek için aday olurlar.Diğer insanlar da adaylar arasından istedikleri kişilere oy verirler.En çok oyu alan kişiler ülkeyi yönetir.

             Atatürk cumhuriyetten sonra birçok yenilik yapmıştır.

 


CUMHURİYETTEN ÖNCE

Ülkemiz:Osmanlı Devleti idi.

Ülkemizi padişahlar yönetirdi

 

Arap alfabesi kullanılırdı.

Kadınlar çarşaf giymek zorundaydılar.

Erkekler şalvar giyer, sarık takarlardı.

Kızlar okula gidemezdi.

 

Erkekler medreselerde okurdu.

Kadınların söz hakkı yoktu.

Şeriat kanunlarına göre ülke yönetilirdi.

 

 

 

CUMHURİYETTEN SONRA

Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti.

Ülkemizi kendi seçtiğimiz insanlar yönetiyor.

Türk abacesi kullanıyoruz.

Kadınlar istedikleri gibi giyinebiliyorlar.

Erkekler modern kıyafetler giyiyorlar.

 

Kızlar ev erkekler birlikte okula gidiyorlar.

Şimdi modern okullarda okuyorlar.

Kadınlar her konuda söz sahibi.

Ülke hukuk kurallarına göre yönetiliyor.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !