1.SINIFA BAŞLARKEN VELİYE MEKTUP

BİTİŞİK EĞİK EL YAZISININ ÖZELLİKLERİ

Sayın veli,


Bildiğiniz gibi yazı çalışmalarını yürütürken bitişik eğik el yazısını kullanacağız. Okunaklı, işlek ve güzel bir el yazısı için bazı noktalara dikkat etmemiz yararlı olacaktır. Bu noktalara dikkat ederek yürüteceğimiz çalışmalar bizi başarıya götürecek, amacımıza ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu bağlamda;


• Bitişik eğik yazıda sözcüklerin yazılışı bitmedikçe el kaldırılmaz. Harflerin noktaları ile noktalama işaretleri sözcüklerin yazılışı bittikten sonra konur.


• Bitişik eğik yazıda harfler birbirine üstten bağlanır.


• Bitişik eğik yazı 70 – 80 derece arası sağa eğik olarak yazılır. ( Sol elle yazan çocuklar sağa eğik yazmaları için zorlanmamalıdır. )


• Bitişik eğik yazıda harflerin uzantıları eşit ve eğimleri aynı derecede olur.


• Küçük “t” harfinin yatay çizgisinin üstünde kalan kısmı diğer harflere göre kısadır. Satırın üst çizgisine kadar uzatılmaz.

• Küçük “f” harfi dışında bütün harfler el kaldırılmadan yazılır. Bu harf yazılırken ortadaki kısa çizgiyi yazmak için el zorunlu olarak kaldırılır.

• Bitişik eğik yazıda F, N, P, V, T harfleri kendinden sonra gelen küçük harfe bağlanmaz.

• Bitişik eğik yazının büyük harfleri birbirleriyle birleştirilmez. Ayrı ayrı yazılır.

Arka sayfaya siz değerli velilere harflerin ve rakamların yazılış yönlerini gösteren bir çalışma eklenmiştir. Yanlış bir yazım anında düzeltilmez ise alışkanlık haline gelir. Evde yapılacak çalışmalarda harf veya rakamların yazılış yönlerine dikkat edilmesi açısından bu çalışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.


El Yazısı Harfleri ve Rakamları Yazılış Yönleri GÖSTERİLİR.

1234567890

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !