der -->

1. Sınıf görsel sanatlar günlük planı

Dersin Adı GÖRSEL SANATLAR

Öğrenme Alanı GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

Sınıf 1. Sınıf

Önerilen Süre 40'+40'

Kazanım

1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden

yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

7. Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle

paylaşmaktan haz alır.

Araç ve Gereçler Suluboya veya renkli mürekkep, pipet veya ince kartonla yapılan külah

şeklinde rulo.

Teknikler ve Yöntemler Drama (Isınma çalışmaları, oyun, doğaçlama) ve gösterip yaptırma.

Duyuşsal ve Düşünsel Hazırlık Öğrencilerden evde suluboya ile serbest çalışmalar yapmaları istenir.

Süreç

Sınıfta müzik, şiir, öykü, masal, anı, örnekleri sunularak öğrencilerin

duygu ve hayal dünyaları zenginleştirilir.

Daha sonra öğrencilerin sunulan eseri drama yoluyla ifade etmeleri

sağlanır.

Sunulan eserlerden yola çıkılarak görsel çalışmalar yapılır.

ğıt üzerine damlatılan suluboya ya da renkli mürekkepleri pipetlerle

üfleyerek değişik yönlerde çizgisel dağılımlar oluştururlar.

Pipet bulunamaz ise, öğrenciler kartonları incecik rulo yaparak

kendileri de pipet yapabilirler.

Öğrencilerin yaptıkları özgün çalışmaların mümkünse tamamının

sınıfın uygun bir yerinde sergilenmesine çalışılır.

Öğrenciler, sergilenen eserlerini arkadaşlarına tanıtır ve görüşlerini

alırlar.

Değerlendirme Gözlem formu ile değerlendirilir.

1/…Sınıf Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !