1.sınıf 2.dönem 1.veli toplantısı,,

…………………………………….OKULU 2008-2009 ÖĞRETİM YILI

 


1-A SINIFI 2.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTI TUTANAĞI


Tutanak no:3


Tutanak tarihi: 16 şubat 2009


Tutanak yeri: ......................... İlköğretim Okulu Toplantı Salonu


GÜNDEM MADDELER


1. Açılış konuşması.


2. Öğrencilerin durumları.


3. Sınıfın başarı durumu


4. Okumaya geçemeyen öğrencilerle yapılacak çalışmalar


5. Verilen ödevlerin yapılan çalışmaların kontrolü evde yapılması gerekenler


6. Ders araç gereçlerinin alınması


7. Yetiştirme kursları


8. Dilek ve temenniler

***************************************************

1-Veli toplantısı 16 şubat 2009 tarihinde ........................İlköğretim Okulunun toplantı salonunda saat 11.30 da tarafımdan yaoılan açılış konuşmasıyla başladdı

2- Toplantıya katılan velilerin imzaları alınmak kaydıyla yoklaması yapıldı ve iyi niyet dilekleriyle toplantıya başlandı. Önce gündemde konuşa-cağımız gündem maddeleri velilere okundu.

3- Öğrenci sayımızın 39 kişi olduğu ve bunlardan 36 tanesinin okumayı


kavradığını 3 tanesinin halen okumaya geçmediğini belirttim. İlk okumaya geçenlerin okumayı yavaş yavaş hızlandırdığı sonra geçenlerin ise şu anda yavaş ve heceleyerek okuduğu söylendi. Matematikte ritmik saymaların kavratıldığı ve toplama işlemine kavratıldıgı anlatıldı. Hayat Bilgisinden de resim yardımıyla konuların işlendiği anlatıldı.sınıf başarımızın%90 olduğu belirtildi.


4-Bazı öğrenci velileri evde yanlış çalıştırıldığı için yada öğrenilen sesle ilgili verilen ödevi evde yapmamasından kaynaklanan başarısızlık olduğu ,ya da öğrencinin hala okuma bilincini kavramadığı bu yüzden isteksiz kalması sebebiyle de başarı sağlayamadığı söylendi. Evde bu durum üzerinde durulursa düzeleceği ödev yapmanın yararının anlatılması istendi. Veliler de üzerinde duracaklarını söylediler.


5- Okumamızın hızlanabilmesi için çok okuma yapmamız gerektiği anlatıldı. Verilen çalışmanın en az 3-5 defa okunmasının gerektiği anlatıldı. Çocuklara şiirler, tekerlemeler ve kısa kısa metinler verilerek okumanın hızlandırılacağı anlatıldı. Ayrıca hafta sonları okutulmak üzere birer hikaye verileceği ve bu hikayenin okutulması kısa anlatımlar yaptırılması söylendi. Değişik masal ,öykü ve hikaye kitaplarının içinde bulunan kısa kısa hikayelerin güzel bir şekilde okutulması ve çocuklara anlattırılması istendi. Çocuklarda okuma hızının artmasında saat tutarak okutmanın faydası olduğu anlatıldı.


6-Okuldaki dersleri pekiştirici, destekleyici nitelikteki çalışmaların yapılabileceği aile içi ortamın sağlanması, çalışma için ayrı oda bulunmasa bile ders çalışacakları saatlerde televizyonun kapatılması, sükunetin sağlanması, derslerinde yardımcı olunması öğrenciyi olumlu etkileyeceği velilere hatırlatılarak gerekli tavsiyelerde bulunuldu. Öğrenci çalışma kitaplarında yapılacak etkinliklerde öğrencilere velilerin yardımcı olmaları bunu yaparken yazım işleminin öğrenciye yaptırılması istendi.


7- Okumaya geçemeyen ve çok yavaş okuma yapan öğrenciler için okulda yapılan çalışmaların evde velilerin yardımıyla tekrarlanması,sesli okuma yaptırılması kelimeler ve kısa cümleler yazdırılması,okuduğu kelimeleri,cümleleri


bakmadan yazdırılması istendi.


8- Temizlik durumlarının genelinin iyi olduğu Haftalık beden ve tırnak temizlikleri, günlük el, yüz, diş temizlikleri ve elbise temizliklerinin genel olarak önemi anlatıldı. Özellikle belli aralıklarla saç kontrollerini yapmaları istendi.Görülen olumsuz sonucu (saçta bit,sirke vb.)öğretmene bildirmeleri ve beraber önlem alınacağı söylendi. Bu yaşlarda kazanacağı davranışların tüm hayatlarını etkileyeceği hatırlatılarak tavsiyelerde bulunuldu. Veliler de tavsiyelere uyacaklarını söylediler


9- Beslenmenin çocuk gelişimini etkilediğinden hayvansal gıda ve sebze meyvelerin beslenme çantalarına konması hazır gıdalardan kaçınılması istendi


10- Çocuklara sınıf kitaplığı oluşturmak için en az iki tane hikaye kitabı alınarak okula gönderilmesi ve bu hikayelerin kitaplık defterine kayıt yapılarak her hafta dönüşümlü olarak verilmesi hakkında bilgi verildi.En çok hikaye okuyan ilk üç çocuğa birer ödül verilerek çocukların teşvik edilmesi gerekliliği konusu anlatıldı. Verilen hikayelerin okunup okunmadığının takibinin gerek öğretmen gerekse veli tarafından yapılması gerektiği söylendi.


11- En güzel hikaye okuma ve anlatma yarışması yapmayı düşündüğümü ve bunun için çocuklara önce konuşur gibi okumayı iyi öğretmemiz gerektiği sonrada masal gibi okutmayı öğretmemiz gerektiği anlatıldı.


12- Okulumuzda yetiştirme kursları açılacağı açılış tarihleri ve şartlarının tüm velilere mektupla duyurulacağı belirtildi.Ders araç gereçleri noksan olan öğrencilerin eksiklerinin en kısa zamanda giderilmesi istendi
13-Okuma bayramının yapılıp yapılmaması üzerinde velilerin görüş ve önerileri alındı.Okuma bayramının ileride belirlenecek bir tarihte yapılmasına karar verildi.


14- İyi niyet dilekleriyle toplantıya son verildi.
16/02/2009


VELİ VELİ 1/A Sınıf Öğretmeni


............................................
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !